Lukiosiirto Otaan ei toteudu syksyllä 2015

Juuri valmistuneessa Otan koulun kuntotutkimuksessa kellarikerroksen alapohjan ryömintätilasta löytyi kosteutta ja orgaanista jätettä. Rakenteiden korjaaminen vaatii tarkempaa suunnittelua, ja lukion siirtyminen Otaan ei ole mahdollista ensi elokuun alkuun mennessä. Rauman kaupungin talotoimen ulkopuoliselta toimijalta tilaamalla kuntotutkimuksella haluttiin varmistaa tilojen kunto jatkosuunnittelun ja päätöksenteon tueksi. 

Kuntotutkimuksessa tutkittiin kellarikerroksen lattiarakennetta poraamalla reikiä alapohjarakenteeseen sekä tekemällä kellarissa olevan varaston lattiaan tarkastusluukku ryömintätilaan tilanteen selvittämiseksi. Alapohjan ryömintätilassa havaittiin kosteutta, joka johtuu maaperästä ja pohjaveden läheisyydestä. Ryömintätilassa olevat rakennusaikaiset muottilaudoitukset ovat pääosin lahonneita, ja ne on poistettava. Rakenneavauskohdassa todettiin, että maaperästä tulee ”kellarimainen” haju. Rakenteista on otettu materiaalinäytteet, joiden tulokset valmistuvat lähiviikkoina.

Lisäksi kuntotutkimuksessa selvisi kellarikerroksen käytävien lattiarakenne, jossa on käytetty eristeenä koksikuonaa. Eristeen kosteusarvot todettiin lievästi kohonneiksi. Muutaman luokan puurakenteiset lattiat todettiin riskirakenteeksi. Molemmat edellä mainitut rakenteet suositellaan korjattavaksi. 

− Tulemme konsultoimaan alapohjan korjaustyössä rakennesuunnittelijaa, jolla on riittävä kokemus tämäntyyppisten alapohjien korjauksesta. Korjaustoimenpiteet vaativat oman aikansa, ja aikataulullisesti lukion siirtyminen Otan kouluun ei ole mahdollista elokuussa 2015, toteaa talotoimen johtaja Mika Raula.

− Opetuksen järjestämisen kannalta tilojen on oltava kaikilta osin kunnossa. Realismia on, että ensi syksynä Otaan ei voida muuttaa, kertoo kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Lakaniemi. 

Otan koulu vapautuu Satakunnan ammattikorkeakoulun käytöstä 2015 keväällä. Tiloihin on suunniteltu Lyseon lukion toimintaa. Uotilanrinteen peruskoulun viime keväänä konkretisoituneet sisäilmaongelmat nopeuttivat aikaisemmin suunniteltua aikataulua. Tällä hetkellä haetaan uutta ratkaisua Uotilanrinteen peruskoulun väistötiloiksi muuttuneen tilanteen vuoksi.