Luokanopettajakoulutus yhä suosittua

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön koulutuksiin haki yhteishaussa hieman vähemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Pudotukset ovat kuitenkin pieniä.

Rauman luokanopettajan koulutus on Turun yliopiston viidenneksi suosituin, koska aloituspaikkaa kohden hakijoita kertyi yli 24. Hakijamäärä on 1 455.

Lastentarhanopettajiksi mielii 992 hakijaa ja käsityön aineenopettajaksi 323.

Vuodesta 2012 vuoteen 2013 hakijamäärät sen sijaan kasvoivat Raumalla.

Vaihtelu on noudattanut samaa kaavaa koko Turun yliopistossa.

Sunnuntain Länsi-Suomessa kolme yksikön opiskelijaa kertoo, miksi valitsi Rauman ja kuinka helppoa sisään oli päästä.