Luonnonsuojelupiiri vaatii selvitystä Eurajoen susilaumasta

Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri haluaa, että Eurajoen susilauman katoaminen selvitetään. Se on lähettänyt asiaa koskevan kirjelmän Riistakeskus Satakuntaan ja Suomen Riistakeskukseen.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreessa lausunnossa ei ole varmennettua tietoa Eurajoki-Nakkila-Luvia -alueen susireviiristä. Alueella oli useiden vuosien ajan susipari, ja viime talvena varmistettiin myös kolmen pennun syntyminen.

Syksystä alkaen varmistettuja havaintoja on saatu vain yhden naarassuden jäljistä.

- Osasta ydinaluetta ja kaikkina aikaisempina vuosina aktiivisilta reviirin osilta ei ole kuluvan talven lumilta tullut yhtään petoyhdysmiehen varmistamaa ja kirjaamaa havaintoa. Myös paikallisten yksityisten ihmisten  taholta on ihmetelty susien katoamista maisemasta, piiri toteaa.

Se tiedustelee kirjelmässään, mitä Suomen riistakeskus aikoo tehdä selvittääkseen susireviirin alfaparin katoamisen syyt.