Luonnonsuojelupiiri valittaa Köyliön susiluvasta

Köyliön susijahdissa ei välttämättä noudateta lupaehtoja, pelkää Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri. Se on valittanut alueelle myönnetystä poikkeuslupapäätöksestä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan.

Piiri toistaa valituksessaan jo aiemmat huolensa jahdin ajoittumisesta suden lisääntymisaikaan. Sen mukaan vaarana on lauman alfayksilöiden ampuminen, sillä nuoret sudet ovat jo lähteneet hajaantumaan.

Lupaan on kirjattu vaatimus välttää alfaparin kaatamista. Luonnonsuojelupiirin mielestä kiellon olisi tullut olla ehdoton.

- Pahimmassa tapauksessa kaato kohdistuu tiineenä olevaan alfanaaraaseen, jolloin menetetään myös tuleva pentue, valituksessa todetaan.

Piiri painottaa, että Köyliön-Huittisten lauma on Lounais-Suomen ainoa lisääntyvä susilauma. Poikkeusluvan myöntäminen vaarantaa sen mukaan suden suotuisan suojelutason.

Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri on huolissaan myös siitä, miten lupaehtojen noudattaminen käytännössä varmistetaan.

Julkisuudessa esitettyjen suunnitelmien mukaan sudet on tarkoitus ajaa mottiin, josta ammutaan yksi susi. Lupaehtojen mukaan on kuitenkin varmistettava katkeamattomalla jäljityksellä, että kaadettava susi on käynyt alle sadan metrin päässä ihmisasutuksesta.

Luonnonsuojelupiirin mukaan luvan hakija piti radiohaastattelussa kaatoa etukäteen varmana. Piiri epäileekin, ettei poikkeusluvan ehtojen noudattamiseen ole motivaatiota. Siksi se edellyttää, että lupaehtoihin lisätään vaatimus ulkopuolisen tarkkailijan läsnäolosta jahdissa.

Suomen riistakeskus myönsi tällä viikolla poikkeusluvan yhden suden kaatamiseen Köyliön-Huittisten alueella. Lupa astui voimaan perjantaina ja se on voimassa kaksi viikkoa.