Luonnontiedekin on koetuksella Pyhämaassa

Kalankasvatuksen lisääminen Pyhämaan Pujossa on johtanut voimakkaaseen vastakkainasetteluun muuallakin kuin paikan päällä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on jättänyt Mannerlohi Oy:n ympäristölupahakemukseen kaksi lausuntoa, jotka tulkitsevat kalankasvatuksen vaikutuksia aivan eri tavoin. Erimielisyyttä näyttää olevan jopa luonnontieteellisistä johtopäätöksistä.

Keskuksen elinkeinopuoli tukee uutta kalankavatuslupaa, mutta rajoittaisi hakijan ilmoittamaa enimmäiskuormitusta jonkin verran. Ympäristövastuualue sen sijaan ei myöntäisi lupaa ja ehdottaa lisäksi, että nykyinenkin kalankasvattamo siirretään muualle.   Vaikka näkökulma- ja painotuseroja on ELY-keskuksen sisällä lähes aina, on Pyhämaan tapaus epätyypillinen jopa kalankasvattamohankkeeksi.   – Ympäristölupalausunnoissa olemme yleensä aika lähellä toisiamme, mutta tässä hankkeessa ero on poikkeuksellisen suuri, vahvistaa Y-vastuualueen lausunnon esitellyt tarkastaja Hannu Kallioniemi. E-vastuualueen kalatalouspäällikkö Kari Ranta-Aho katsoo, että olennainen ero liittyy kalatalouden eri ulottuvuuksien tarkasteluun.   Lue lisää keskiviikon Länsi-Suomesta.