Luonto selvisi ammoniakkivuodosta vähällä

Pari viikkoa sitten Uudessakaupungissa sattunut ammoniakkivuoto ei vaikuta aiheuttaneen merkittäviä ympäristöhaittoja. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuksen mukaan päästö ei näkynyt sataman lähiveden laadussa.

Tarkkailututkimuksessa ammoniumtypen pitoisuus vastasi tutkimuspisteillä tyypillisiä pitoisuuksia, eli ammoniakkpäästön vaikutusta ei ollut erotettavissa. 

Yaralta pääsi mereen 1200 kiloa ammoniakkia, mikä vastaa 960 kilogrammaa typpeä. Se on noin yksi prosentti tehtaan ympäristöluvan sallimasta vuosipäästöstä.

Päästön syy oli tuulen viskoma puurakenne, joka osui varoventtiiliin.

Tarkkailualueelta tehty pohjaeläintutkimus valmistuu myöhemmin.