Luontojärjestöt: Maanpään luontoselvitys on pintapuolinen

Maanpään asemakaavoituksessa ei ole noteerattu riittävästi alueen omia luontoarvoja, katsovat Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri sekä Rauman Seudun Luonnonystävät ry.

Ne jättivät kaavaluonnokseen yhteisen mielipiteen. Siinä katsotaan, että teollisuudelle kaavaillut alueet tulee jättää kokonaan virkistykselle ja luonnonsuojelulle.

Järjestöt pitävät lisäksi kaavoitusta varten laadittua luontoselvitystä pintapuolisena.

Luonnonsuojelupiiri ja Luonnonystävät huomauttavat, että kaavaluonnoksen toteutuessa niemen luonnonsuojelullisesti merkittävin osa hävitettäisiin käytännössä kokonaan.

Arvokkaimpana järjestöt pitävät alueen keskiosien korkeahkoa kalliomännikköä. Luontotyypiltään kyse on jäkälätyypin karukkokankaasta. 

– Karukko on puustoltaan pääasiassa täysin luonnotilaista, puustoltaan useampisatavuotiasta, latvaan asti kilpikaarnaista mäntyä, muistutuksessa painotetaan. 

– Nyt puhutaan myös ikivanhasta karukkokankaasta, jotka ovat äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi.

Luontoselvityksen puutteiksi muistutus toteaa ainakin suoalueen ja mahdollisen uhanalaisen rantaniittykasvin sivuuttamisen.

Selvityksestä puuttuvat myös lehtomainen metsäalue sekä kalliomännikössä mahdollisesti esiintyvät kehrääjä ja huuhkaja.