Luostarinkylän eritasoliittymän suunnittelu käynnistyi

Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnisti viime keväänä maastomallimittauksilla tiesuunnitelman laatimisen valtatien 8 parantamiseksi Luostarinkylän kohdalla, Raumalla.

Tiesuunnitelman maaperätutkimukset ja varsinainen suunnittelutyö aloitettiin joulukuussa.

Suunnitelma sijoittuu Pohjoiskehän ja Koillisväylän kohdalle Luostarinkylän alueelle, joka sijaitsee noin neljä kilometriä Rauman keskustasta pohjoiseen kahden ohituskaistajakson välialueella.

Valtatielle 8 on tarkoitus rakentaa eritasoliittymä, joka tulee palvelemaan alueelle kehittyvän Lakarin teollisuus- ja logistiikka-alueen liikennettä.

Suunnitelman yhteydessä on tarkoitus katkaista valtatieltä Äyhöntien ja Tiilivuorentien liittymä. Liittymän kohdalle tutkitaan vähintään pakettiauton kulkemisen mahdollistavan alikulkukäytävän rakentamista, jolloin alikulkukäytävä palvelisi myös kevyen liikenteen kulkutarpeita. 

Muu liikenne ohjataan rakennettavan eritasoliittymän kautta. Valtatielle rakennetaan keskikaide kaistojen väliin, jolloin riski joutua kohtaamisonnettomuuteen vähenee.

Lisäksi suunnitellaan korvaavia tieyhteyksiä ja kevyen liikenteen väyliä sekä rautatien tasoristeyksien poistamisia. Suunnitelmassa esitetään myös tarvittavat melusuojaukset.

Hankkeen 1. esittelytilaisuus pidetään kevättalvella 2014 ja tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2014.