Luovien alojen -projektille 150 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa

Satakuntaliiton maakuntahallitus myönsi maanantaina kokouksessaan tukea useille maakunnan kehityshankkeille. Prizztech Oy:lle myönnettiin maakunnan kehittämisrahaa 460 000 euroa Satakunnan osaamiskeskusohjelman perusrahoitukseen vuodelle 2013. Ohjelman kokonaiskustannukset ovat 0,9 miljoonaa euroa. Tuki kohdistuu energiateknologiaan, jokapaikan tietotekniikkaan ja meriosaamiseen.

Rauman kaupungille myönnettiin maakunnan kehittämisrahaa 150 000 euroa Luovien alojen verkosto-projektin rahoittamiseen, kokonaiskustannusten olleessa 167 000 euroa. Luovien alojen verkosto on valtakunnallinen alueiden välinen toimintafoorumi. Se on tarkoitettu luovien alojen toimijoille, aluekehittäjille ja elinkeinoelämän toimijoille. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti monipuolistaa ja vahvistaa elinkeinorakennetta.

Lisäksi maakuntahallitus myönsi Rauman ja Satakunnan Kauppakamareille Teollisuusvisio 2020 laatimiseen kehittämisrahaa 49 000 euroa. Turun yliopistolle/MKK Rauma myönnettiin EU-tukea Meriklusteri- ja logistiikkayritysten osaamisen kehittäminen –projektiin 24 750 euroa. Pyhäjärvi-instituuttisäätiölle myönnettiin elintarvikealan kehittämisohjelma 2014-2020 –projektin rahoittamiseen EU-tukea 26 000 euroa.