Luuytimenluovuttajarekisteri muuttui Kantasolurekisteriksi

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun ylläpitämän Luuytimenluovuttajarekisterin nimi muuttui vuodenvaihteessa Kantasolurekisteriksi.

Luuytimenluovuttajarekisteri perustettiin vuonna 1992, jotta verisyöpää sairastaville potilaille löydettäisiin sopivia kantasolusiirteitä. Rekisteriä perustettaessa lähes kaikki kantasolujen luovutukset tapahtuivat nukutuksessa ja kantasolut kerättiin suoraan luuytimestä. Nykyään kuitenkin jo yli 70 prosenttia kantasolusiirteistä kerätään luovuttajan verenkierrosta. Luuytimenluovuttajarekisteri herätti jopa tarpeettomasti pelkoa mahdollisissa luovuttajissa, sillä monet erehtyvät luulemaan luuydintä selkäytimeksi ja epäröivät sen vuoksi rekisteriin liittymistä.

– Uusi nimi kuvaa hyvin rekisterin toimintaa osana nykyisiä kantasolusiirtoja. Toivomme, että se myös innostaa uusia luovuttajia liittymään mukaan, ylilääkäri Matti Korhonen toteaa.

Kantasolurekisteristä löytyy sellaisten vapaaehtoisten henkilöiden tiedot, jotka ovat luvanneet luovuttaa veren kantasoluja niitä tarvitseville potilaille. Veren kantasolujen siirtoa käytetään hoitona muun muassa leukemioissa, eli verisyövissä.

Kantasolurekisterissä on noin 22 000 jäsentä, ja sen sekä kansainvälisten rekistereiden kautta saavutetaan yhteensä peräti 20 miljoonaa henkilöä, joiden joukosta kudostyypiltään sopivaa luovuttajaa voidaan etsiä. Kantasolurekisteri tarvitsee noin 2 000 uutta jäsentä vuosittain. Erityisesti nuoria miehiä tarvitaan, sillä mies valikoituu biologisin perustein luovuttajaksi useammin kuin nainen. Tällä hetkellä rekisterissä on vähemmän miehiä kuin naisia.