Luvialaiselle lampurille tuomio

Syyttäjä vaatii luvialaiselle lampaiden kasvattajalle sakkotuomiota eläinsuojelurikoksesta. Lampuri on itse kiistänyt syytteet kaikilta osin. Juttua puitiin Satakunnan käräjäoikeudessa Porissa torstaina.

Syyttäjän mukaan miehen tilalla olleita lampaita, nautoja ja hevosia on kohdeltu huonosti ja aiheutettu kärsimystä. Ravintoa ei ole ollut riittävästi. Myöskään eläinten pitopaikat eivät täytä syyttäjän mukaan vaatimuksia. Ne eivät ole olleet riittävän suojaavia, valoisia eivätkä turvallisia.

Lampaita tilalla on vajaat 400, nautoja liki 70 ja hevosia 65.