Luvian Laitakarin uudet suunnitelmat maaliin – Eurajoen valtuusto yksimielinen kaavauudistuksen tarpeesta

Havainnekuvassa on kuvattu näkymä Laitakarin venevalkama-alueelta mahdollisen uuden rakennuskannan suuntaan. Havainnekuva: Arkkitehtimo Oy

Luvian Laitakarin venesatama-alueen uudet suunnitelmat on hyväksytty Eurajoen kunnanvaltuustossa. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Laitakarin aluetta koskevan ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen ja ranta-asemakaavan muutoksen.