Maa- ja metsäväki tyytyväisiä tierahoihin

MTK-Satakunta ja alueen metsänhoitoyhdistykset tyytyväisiä liikenneverkon korjausvelkakohteiden valintaan.
Teiden kunto on heikentynyt jo pitkään.

Maan hallitus panostaa 600 miljoonan euron lisärahoituksen liikenneverkon korjausvelan pysäyttämiseen ja lyhentämiseen vuosina 2016–2018. Satakuntaan potista jää noin 17 miljoonaa euroa.

Liikenneministeriö, liikennevirasto ja ELY-keskukset ansaitsevat kiitoksen kohteiden etsinnästä yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. MTK-Satakunta ja paikallisyhdistykset sekä alueen metsänhoitoyhdistykset osallistuivat kohteiden etsintään. Vaikka maakunnan kokonaispotti saisi olla suurempi, kohdistuu merkittävä osa rahoituksesta maatalouden, elintarviketeollisuuden sekä metsätalouden kuljetuksille tärkeisiin kohteisiin.

Mukana on laajamittaisia hankkeita, kuten Vt 12 Rauma-Huittinen välin päällystäminen. Väli on merkittävä Rauman sataman sekä metsä- ja elintarviketeollisuuden kuljetuksille. Karvia-Niinisalo-Ikaalinen välin rakenteen parantaminen on merkittävä investointi Pohjois-Satakunnan liikenneverkkoon.