Maahanmuuttajien korkeakoulutusta aletaan edistää Satakunnassa

Diakille on tänään myönnetty mittava ESR-rahoitus maahanmuuttajataustaisten henkilöiden opintopolkujen sujuvoittamiseen Satakunnassa. Lisäksi korkeakoulu alkaa tuottaa sähköistä koulutustietoa Suomeen saapuneille turvapaikanhakijoille tulijoiden omalla äidinkielellä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu alkaa tuottaa sähköistä koulutustietoa Suomeen saapuneille turvapaikanhakijoille ja oleskeluluvan saaneille heidän omalla äidinkielellään.

Tavoitteena on auttaa oleskeluluvan saaneita löytämään heti Suomeen tulon alkuvaiheessa sopivia koulutusväyliä, joilla he pystyvät täydentämään kotimaissaan hankkimaansa koulutusta Suomen työmarkkinoille sopivaksi.

Suomessa on saatavilla hyvin niukalti tietoa koulutusmahdollisuuksista turvapaikanhakijoiden äidinkielillä. Hankkeessa tuotetaan helposti saavutettavaa digitaalista koulutustietoa ja videomateriaalia keskeisillä maahanmuuttajakielillä kuten arabia, dari, persia, kurdi, turkki, venäjä ja somali.

- Tarkoituksena on auttaa Suomeen jääviä turvapaikanhakijoita heille sopivan koulutuksen löytämisessä ja nopeuttaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, toteaa Diakin vararehtori Pirjo Hakala.

Turvapaikanhakijoiden lisäksi hanke tukee Suomessa jo asuvia maahanmuuttajia, joilla on suomalainen toisen asteen koulutus. Heidän opintopolkuaan korkeakoulutasolle aletaan sujuvoittaa.

- Maahanmuuttajataustaisten hakijoiden tie päättyy usein jo korkeakouluvalintoihin. Haasteita on korkeakoulutasoisessa kirjoittamisessa suomen kielellä ja usein myös tietoteknisissä valmiuksissa, kertoo Hakala.