Maakaapelointiprojekti alkamassa Laitilassa

Verkon suunnittelijat Jussi Päivärinta ja Aukusti Katunpää.

Vakka-Suomen Voiman kaapelointiurakka alkaa Laitilassa viikolla 22 eli toukokuun viimeisinä päivinä ja sijoittuu Laessaaren, Hartikkalan ja Kylänpään kaupunginosien alueelle.

Keskijänniteilmajohtoja saneerataan maakaapeliksi noin kuusi kilometriä sekä pienjänniteverkkoa reilut kahdeksan kilometriä. Lisäksi urakassa asennetaan neljä uutta puistomuuntamoa.

Urakoitsijana toimii Vertek Oy. Alueen maanomistajiin on oltu yhteydessä ja maastosuunnittelu on edennyt hyvin.

Työt maastossa on tarkoitus aloittaa toukokuun lopussa Hartikkalan alueella. 8-tie tullaan alittamaan, mutta se ei vaikuta liikenteeseen.

Kaivuutyöt jatkuvat tämän vuoden loppuun ja vanhan verkon purkutöitä tehdään talvella.

Taajama-alueilla työmaat aidataan ja liikenne ohjataan merkein. Mahdollisista turvallisuuspuutteista voi ilmoittaa sähköyhtiön asiakaspalveluun numeroon 02 880 0 880 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@vsv.fi. Lisäksi työmaakylteissä on työnjohtajan yhteystiedot.

Vakka-Suomen Voima investoi lähes kuusi miljoonaa euroa sähköverkkoon ja toimitusvarmuuden parantamiseen vuonna 2019. Yhteensä maakaapeloidaan yli 100 kilometriä sähköverkkoa ja lisätään automaatiota.