Maakuntahallitukset kantavat huolta 8-tien välityskyvystä, koulutuspaikkojen laahaamisesta ja raideliikenteestä

8-tien tiesuunnitelma valmistuu Eurajoella ensi kuussa. Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton hallitukset haluavat sen ja Laitilan risteysalueen tiesuunnitelman nopeasti valtion talousarvioon. Kuva: Esa Urhonen

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liitto maakuntahallitukset painottavat maanantaisessa yhteiskannanotossaan, että osaamisen kehittäminen on molempien maakuntien menestyksen kannalta keskeistä.

– Koulutuksen ja tutkimuksen määrärahoja ja aloituspaikkoja tulee nostaa lounaisen Suomen osalta, koska alueella on koulutetulle työvoimalle kasvavasti monipuolista kysyntää, todetaan kannanotossa.

Toisena tärkeänä kehittämiskohteena on hallitusten yhteiskokouksen mukaan maakuntien saavutettavuus ja työssäkäyntialueiden laajentaminen. Valtatie 8 tahdotaan pitkällä aikavälillä nelikaistaiseksi Turku–Pori-välillä.

– Nopeimpina toimina valtatien 8 korjaamisessa ovat Eurajoen ja Laitilan risteysalueiden investoinnit, joiden rahoitus pitää saada valtion talousarvioon heti tiesuunnitelmien valmistuttua.

Myös raideliikenteen kehittäminen mainitaan. "Suurten raidehankkeiden edistäminen, Turun tunnin juna ja Suomi-rata ovat maakuntien kehityksen kannalta tärkeitä sekä Satakunnan raideyhteys Suomi-rataan."

Lisää aiheesta

Vt8 parantamisen tiesuunnitelmaluonnoksia Eurajoen keskustan kohdalla esitellään yleisötilaisuudessa

Laitilan tiesuunnitelmat ottavat taas muutamia askelia eteenpäin

Rahoitus vt 8:n Eurajoen risteysalueen tiesuunnitelmalle