Maakuntahallitus huolissaan teiden huonosta kunnosta

Satakuntaliiton maakuntahallitus on huolissaan maakunnan tieverkon nopeasta rapautumisesta, ja ylläpito- ja parantamishankkeiden rahoituspohjan riittämättömyydestä.  Uusi maakuntahallitus keskusteli ensimmäisessä kokouksessaan Porissa maanantaina liikennehankkeiden edunvalvonnasta käsitellessään Varsinais-Suomen  Ely-keskuksen pyytämää lausuntoa valmistuneesta Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2013-2017.