Maakuntahallitus myönsi tukea Prizztech Oy:lle

Maakuntahallitus kohdensi kokouksessaan rahoitusta neljälle rakennerahasto-ohjelman hankkeelle. Avustusta myönnettiin yhteensä 495 000 €.

Rahoitusta myönnetään kahdelle Tampereen teknillisen yliopiston ja kahdelle Prizztech Oy:n hankkeelle.

Prizztech Oy:lle myönnetään rahoitusta Kiertotalous- ja teolliset symbioosit sekä Satakunta Engineering Centre -hankkeisiin.

Kiertotalous- ja teolliset symbioosit -hankkeessa tavoitteena on synnyttää Satakuntaan pysyvä toimintamalli, jonka avulla voidaan tunnistaa hyödyntämättömiä teollisia sivuvirtoja sekä edistää ympäristöliiketoiminnan uusia avauksia ja niiden käytännön toteutusta.

Satakunta Engineering Centre -hankkeessa pyritään laajentamaan magneettiteknologiakeskukseen kumuloitunut osaaminen uusiksi tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan palveluiksi.