Maakuntahallitus: oma vaalipiiri säilytettävä

Satakuntaliiton maakuntahallitus vaatii perjantaina antamassaan lausunnossa,  että vaalipiirien minimimäärä tulee säilyttää 12:na, mikä turvaa oman vaalipiirin säilymisen Satakunnassa. 

Oma vaalipiiri on maakuntahallituksen mielestä Satakunnalle tärkeä erityisesti alueellisen edustavuuden kannalta. Satakuntaliiton kanta on, että nykyinen väestönkehitys ei myöskään anna perusteita Satakunnan vaalipiirin lakkauttamiseen.

Vaalipiirin suurentaminen  vähentäisi myös kansanedustajien paikallistuntemusta. Vaarana on myös äänestysaktiivisuuden laskeminen, kun maakunnan identiteetti hämärtyy.

Maakuntahallitus paheksuu lisäksi perustuslain uudistamista pohtineen työryhmän nopeaa ja suppeaa asian valmistelua. Työryhmä ei ole edes vaivautunut kuulemaan Satakunnan edustajia.  

Perustuslain mukaan vaalipiirejä voi nykyään olla 12-18. Työryhmä on ehdottanut raportissaan nykyistä minimimäärää maksimimääräksi ja vähimmäismääräksi yhdeksää.