Maakuntajohtaja tarjoaa demokratiaa lääkkeeksi äänestysaktiivisuuteen

Maakuntajohtaja Pertti Rajalan mielestä äänestysaktiivisuuden laskuun olisi reagoitava laajalla rintamalla. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Äänestysaktiivisuuden haasteeseen on tartuttava monella rintamalla, totesi maakuntajohtaja Pertti Rajala Jämijärvellä tiistaina.

- On syytä keskustella ja arvioida suomalaisen kansanvallan toimivuutta kokonaisuudessaan, vaalijärjestelmien uudistamisen tarpeita sekä myös erilaisten vapaaehtoistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen merkitystä.

- Ehdotankin, että nyt kuntavaalien alla Satakunnan poliittiset piirijärjestöt toteuttavat erityisen demokratiaprojektin, joka voisi tuottaa ehdotuksia muiden muassa kansalaisten osallistumismahdollisuuksien ja äänestysaktiivisuuden lisäämisestä, oppilaitosten demokratiakasvatuk­sen mahdollisuuksista sekä vapaan kansalaistoiminnan toimintaedellytysten vahvistamisesta kunnissa.