Maakuntauudistuksen verkkosivu Satakunta2019.fi avattu

Satakunnan maakuntauudistuksen verkkosivu ja siihen liittyvät Facebook- ja Twitter-kanavat  tarjoavat kootusti tietoa maakuntauudistuksen etenemisestä, taustoista ja tulevaisuudesta.

Sote- ja maakuntauudistuksessa Suomeen luodaan uusia itsehallintoalueita eli maakuntia, jotka aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat).

Muutoksessa luodaan uusi organisaatio, maakunta, jolle siirtyy tehtäviä maakuntien liitoista, ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista ja kunnista.