Maakuntien sisäisten matkareittien perustaminen kiinnostaa

Valtaosa eli 81 prosenttia kaikista valtakunnalliseen matkailututkimukseen osallistuneista vastaajista kannatti ajatusta maakuntien sisäisistä matkareiteistä. Lapissa luku oli 95% ja Varsinais-Suomessa 66%. Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen sekä Kymenlaakson kiinnostavuus maakuntien sisäisiä matkareittejä kohtaan oli 100%.

Vastaajien mielestä maakunnan sisäisten matkareittien avulla alueen matkailupalvelut saataisiin laajemmin esiin ja matkailijat houkuteltua tutustumaan kohteisiin myös pääteiden ulkopuolelle. Vastaajat uskoivat myös, että sisäiset matkareitit vaikuttaisivat matkailijan viipymän pidentymiseen. Sisäisillä matkareiteillä katsottiin olevan lisäksi vaikutusta lähimatkailun kasvuun maakunnan asukkaiden keskuudessa.

Maakunnan matkailun yhteismarkkinointi nähtiin tarpeellisena 88 % kaikissa vastauksissa. Matkareiteistä kertovalle monikieliselle web-sivustolle tulisi vastaajien mukaan koota kaikkien maakuntien matkareitit, jotka voitaisiin ladata navigaattoriin.

Reiteillä olisi myös teeman mukaiset opasteet teiden varsilla. Teemat, jotka painottuivat kyselyyn vastanneiden kesken olivat muiden muasa luonnonpuistot, luontokohteet, vaellus, perinneruoka sekä lähiruoka.

Raumalainen Matkailututkimus Mäki toteutti keväällä tutkimuksen, jossa kartoitettiin suhtautumista maakuntien sisäisten matkareittien luomiseen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat matkailuyrittäjät sekä matkailussa toimivat tahot. Tutkimuksessa selvitettiin näkemys tämän hetken tilanteesta sekä luotiin visio maakunnan sisäisistä teemoitetuista matkareiteistä.

Maakuntakohtaisiin selvityksiin voi tutustua osoitteessa http://www.matkailututkimusmaki.fi