Maanjäristyskestävyyteen on tulossa muutoksia

Suomen nykyisten ydinvoimaloiden suunnitteluperusteissa ei ollut erityisiä maanjäristysvaatimuksia. Perusteita on nostettu ja järistyskestävyyttä parannettu jälkikäteen.
STUK:n rakennustekniikan toimistopäällikön Pekka Välikankaan mukaan laitosten on pääpiirteissään arvioitu kestävän nykyisiä vaatimuksia voimakkaampiakin järistyksiä.
Fukushiman jälkeen laadituissa selvityksissä keskitytään muun muassa polttoaineen varastoaltaisiin.
– Selvityspyyntö koskee myös palonsammutusjärjestelmiä, joilta ei nykyisissä suunnitteluvaatimuksissa edellytetä maanjäristyskestävyyttä.
Ydinvoimaloilta vaadittava turvallisuustaso on määritelty tarkasti niin sanotussa YVL-ohjeistossa.
STUK on päivittämässä ohjeiston maanjäristyksiin liittyviä vaatimuksia. Ne arvioidaan jokaisella ydinvoimalapaikkakunnalla erikseen.
– On todennäköistä, että nykyisiin suunnitteluvaatimuksiin tulee täsmennyksiä tai tiukennuksia, Välikangas sanoo.
Nämä liittyvät esimerkiksi maanjäristysriskin arviointiin ja leviämisesteisiin.