Maanpään alueen louhinnoista jäi täydennettävää

Rauman Maanpään alueelle on tulossa louhintoja vielä nimeämättömän hankkeen YVA:n edetessä. Kuva: arkisto/Esa Urhonen

Rauman Maanpään alueen louhintoja koskevia tietoja tulee jatkossa tarkentaa, katsoo YVA-yhteysviranomaisena hankkeessa toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kyse on Metsä Fibre Oy:n toistaiseksi julkistamattomasta hankkeesta, joka edellyttää maanlouhintaa Maanpäässä.

ELY-keskus totesi, että nyt laadittu ympäristövaikutusten arviointiohjelma on riittävä. Jatkossa eli YVA-selostuksen laadinnassa tarkennukset ovat kuitenkin tarpeen muun muassa siitä, mitä toimintaa louhittavalle alueelle on tulossa. Melu- ja tärinäselvitys on sekin esitettävä luotettavasti ja havainnollisesti.

Lisää aiheesta

Maanpään pohjoisosan teollisuustontti myyty Metsä Fibrelle

Maanpäästä osa nyt varattu teollisuudelle