Maanpään kaavasta odotetusti valitettu

Rauman Maanpään alueen asemakaavasta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Kuukausi sitten Rauman kaupunginvaltuustossa tehty kaavaratkaisu varaa Maanpään alueen pohjoisosan teollisuuskäyttöön.

Maanpään eteläosan maita sekä vapaa merenrantavyöhyke osoitetaan virkistysalueeksi.

Kaavapäätöksen kumoamista ja teollisuusalueen rajan siirtämistä nykyistä pohjoisemmaksi vaaditaan 28 henkilön allekirjoittamassa valituksessa. Kaikki valituksessa mukana olevat ovat lähialueen vakituisia asukkaita tai huvila-asukkaita.

Valituksessa vedotaan muun muassa alueen kasvaviin meluhaittoihin, puutteellisiin melumittauksiin, maisemaselvitysten huomiotta jättämiseen sekä puutteellisiin kaavakuulutuksiin maanomistusten osalta.

Kaavoituksen käynnistyminen pääosin kaavoittamattomalla alueella herätti yleisön huomion alkuvuodesta.

Maanpään kaavaehdotuksesta jätettiin kuusi muistutusta, joista yksi oli 117 henkilön yhteismuistutus. Myös siinä ehdotettiin teollisuusalueen rajan siirtämistä pohjoisen suuntaan luonto- ja virkistysarvojen turvaamiseksi.