Maanpään louhinnoista tehty valitus ei hätkäyttänyt ympäristö- ja lupalautakuntaa

Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman ympäristö- ja lupalautakunta päätti tiistaisessa kokouksessaan lausunnostaan koskien Vaasan hallinto-oikeuteen tehtyä valituskirjelmää, jossa vaadittiin Metsä Fibren Maanpäässä aloittamien louhintojen keskeyttämistä ja kokonaan uutta vaikutusarviointia.

Viiden yksityishenkilön jättämässä valituksessa ilmaistaan huoli siitä, että kallion louhiminen on "täysin turhaa, jos suunniteltu toiminta alueella ei olekaan mahdollista tai ei toteudu".

Lautakunta totesi viileästi, että alueen myöhempi käyttö tai sen ympäristövaikutusten arviointi ei kuulu lupaan, jota valitus koskee. Julkisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, että yhtiö ei ole kertonut alueen tulevaa käyttötarkoitusta.

Lisäksi lautakunta kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että valittajien mainitsema vapaa-ajan asunto, jota he väittävät melun häiritsevän, ei sijaitse kyseisellä alueella vaan yli kilometrin päässä melumittauspisteestä.

Kokonaisuudesta lautakunta päätyi lausumaan hallinto-oikeudelle, että valituskirjelmässä "ei ole esitetty mitään sellaista uutta, jonka perusteella päätös tulisi kumota tai sitä tulisi muuttaa".

Lisää aiheesta

Metsä Fibren tehdastontin maanrakennustyöt Maanpäänniemessä jatkuvat louhinnalla

Louhintojen arvoitus hiertää Maanpäässä

Metsä Fibre aloittaa puuston raivauksen Maanpäässä tällä viikolla – ulkopuolisten liikkuminen alueella kielletään

Maanpään mysteerilouhinnat saa aloittaa vaikka luvasta valitettaisiin

Maanpään louhintaan haetaan lupaa – Metsä Fibre ei vieläkään kerro, mitä uudelle alueelle tulee

Maanpään kallioiden katoaminen tietää naapurimelua etelään