Maanpään pohjoisosan teollisuustontti myyty Metsä Fibrelle

Rauman Maanpään alueelta on näköyhteys Metsä Fibren tehdasalueelle, jonka jatkeeksi uusi tontti nyt liitetään. Kuva: LS-arkisto/Esa Urhonen.

Rauman Maanpään alueeseen kuuluva 21,3 hehtaarin teollisuustontti siirtyy Rauman kaupungin omistuksesta Metsä Fibre Oy:lle. Tontti liitetään näin osaksi sellutehtaan aluetta. Kyse on vaihtokaupoista, joissa Metsä Fibre luovuttaa kaupungille Lounaisväylän varrella nykyisin omistamansa alueen.

Kaupunki saa 6,1 hehtaarin alueen sekä maa-alueiden arvojen välisen erotuksen eli 309 625 euroa. Alueiden hinnat perustuvat muun muassa ulkopuolisen arvioijan laatimaan arvioon sekä lähialueen maakaupoissa toteutuneisiin hintoihin.

Metsä Fibre ei ole julkistanut Maanpään tontille suunnitelemaansa käyttöä. Kaupungin ja metsäyhtiön yhteistiedotteessa mainitaan laajennusalueen voivan turvata teollisen toiminnan kehittämisen.

Maanpään alueen pohjoisosa varattiin teollisuuskäyttöön viime vuoden syyskuussa Rauman kaupunginvaltuuston kaavapäätöksellä. Maanpään eteläosan maita sekä vapaa merenrantavyöhyke osoitettiin virkistysalueeksi.