Maanpään rantavyöhyke säilymässä vapaana

Maanpään alueen uusista suunnitelmista on valmistunut kaksi kaavaluonnosta. Niistä kummassakaan ei osoiteta teollisuusaluetta ulottuvaksi merenrantaan saaakka.

Maanpään niin sanottu nokan alue määritellään molemmissa luonnoksissa virkistysalueeksi rannan eteläosassa ja suojaviheralueeksi rannan pohjoisosassa.

Myös Laituritien etelä- ja pohjoispuolilta löytyy virkistysaluemerkintä. Maanpään alueen pohjoisosa on kaavaluonnoksissa osoitettu teollisuusalueeksi.

Vaihtoehdoissa erona on ainoastaan se, että ensimmäisessä Maanpään jätevedenpuhdistamon eteläpuolinen alue on osoitettu teollisuuskäyttöön ja toisessa suojaviheralueeksi.

Maanpään alue on tähän mennessä ollut pääosin asemakaavoittamaton. Alueen kaavoitusprosessi jatkuu seuraavaksi niin, että kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto asettaa luonnosvaihtoehdot nähtäville ja pyytää niistä lausunnot.