Maaseutulaisten oma yläkoulu keräsi kannatuksen

Uotilan yläkoulu sijoitettaisiin joko alakouluun peruskorjattaviin tiloihin tai kokonaan uusiin.

Yläkouluopetuksen tulisi säilyä Uotilan kaupunginosassa, linjaavat Rauman kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet. Ratkaisu syntyi äänestystuloksen 5–3 kautta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Lautakunta päätyi kannattamaan Uotilanrinteen peruskoulun jakamista kahdeksi erilliseksi yläkouluksi, joista toinen sijoitetaan lukiolta vapautuviin tiloihin Aronahteen koulukeskukseen ja toinen Uotilaan.
Uotilaan joko rakennettaisiin uudet tilat tai peruskorjattaisiin sellaiset alakoulun yhteyteen.

Lautakunnan jäsen Marjut Roslöf (sd.) esitti ratkaisun perusteluksi Uotilan, Lapin ja Kodisjoen alueiden säilymisen vetovoimaisina asuinpaikkoina jatkossakin. 

Tappiolle lautakunnassa jäi pohjaehdotus, jossa koko Uotilanrinteen peruskoulu siirrettäisiin Aronahteeseen.
Molemmissa vaihtoehdoissa opistot eli kansalaisopisto, kuvataidekoulu ja muusiikkiopisto sijoittuvat joka tapauksessa Aronahteelle.

Kannanotto on lautakunnan vastaus tilakysymyksiä käsittelevän kaupunginhallituksen lausuntopyyntöön. Kaupunginhallituksesta kouluratkaisut etenevät vielä kaupunginvaltuustoon lopulliselle päätöksenteolle.