Maaseuturahaston tuki kiinnostaa Satakunnassa

Maaseuturahaston tukea on haettu Satakunnassa vilkkaasti sekä kehittämis- että yritystukihankkeisiin.

Tukea on toukokuun alkuun mennessä haettu Satakunnan ELY-keskukselta 10 miljoonaa euroa 50 kehittämishankkeeseen ja 5,5 miljoonaa euroa 43 yritystukihankkeeseen sen jälkeen, kun haut viime vuoden keväällä käynnistyivät.

Rahoitusta on kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä myönnetty kehittämishankkeisiin 5 miljoonaa euroa ja yrityshankkeisiin 2,9 miljoonaa euroa.

Hanke- ja yritystukiin on vuosina 2014–2016 käytettävissä määrärahoja noin 15 miljoonaa euroa.