Maatilojen rakennuksia uhkaa rappeutuminen

Tänä vuonna Satakunnan ELY-keskus on ollut mukana rahoittamassa vain kymmentä kotieläinrakennusinvestointia. Tämä on ELY-keskuksen aluekehitysyksikön päällikön Altti Ylitalon mukaan todella vähäinen määrä.
– Investointien vähäisyys johtaa vääjäämättä rakennusten ja tuotannon rapautumiseen, jos käännettä ei tapahdu, murehtii Ylitalo.
Investoinneissa näkyy tällä hetkellä viljelijöiden suuri varovaisuus tuotantoon panostamisessa. Satakunnassa on satoja rahoituskelpoisia kotieläintiloja, jotka voisivat saada tuotantoinvestointitukea. Vuonna 2012 Satakunnan ELY-keskus rahoitti yhteensä 13 kotieläintuotantorakennuksen peruskorjaus- tai uusintainvestointia.