Maisematöiden jatkoluvan valitukset hylätty

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Rauman sataman maisemaluvan jatkamista koskevat valitukset.

Ympäristölautakunta jatkoi viime vuoden lopulla myöntämäänsä maisematyölupaa, joka koskee Ulko-Petäjäksen alueen kallionlouhintaa ja vesialueen täyttämistä.

Lupa oli jo kertaalleen ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuonna 2008. Ympäristölautakunta jatkoi luvan voimassaoloaikaa, koska muut lupa-asiat olivat vielä kesken eikä töitä ollut aloitettu.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei ympäristölautakunnan päätöksen muuttamiseen ollut syytä, koska luvan myöntämisen oikeudelliset edellytykset olivat edelleen voimassa.

Ulko-Petäjäksen satamanosan rakentamisen aloitus odottaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua valitukseen, joka koskee Rauman kaupunginvaltuuston vuonna 2009 hankkeelle myöntämiä investointirahoja.