Maitovaltuuskunta vaatii maidontuotannon toimintaedellytysten turvaamista

Moni maitotilallinen miettii lopettamista, joten hallituksen pitäisi viipymättä lunastaa lupauksensa ja esimerkiksi poistaa kiinteistövero maatalouden tuotantorakennuksilta, toteaa Maitovaltuuskunta. Arkistokuva: Esa Urhonen

Kriisin jäljiltä maidontuottajien kassa on tyhjä. Taloudelliset puskurit on syöty, lainanlyhennyksiä jouduttu lykkäämään ja toimintamenoja kattamaan velkarahalla, kuvailee Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) Maitovaltuuskunta tiedotteessa.

Tuottajien talouden palaaminen normaaliksi kestää vuosia, vaikka tuottajahinnat elpyisivät ja kehitys jatkuisi suotuisana. Tilojen kustannustaakkaa on pyrittävä helpottamaan.

Vain puolet nykyisistä maitotiloista arvioidaan olevan seitsemän vuoden kuluttua jäljellä.

– Tuontimaidon ja maitotuotteiden vyöryminen valtaamaan Suomen markkinat on estettävä. Se vaatii investointien tukemista ja konkreettisia osoituksia siitä, että toimintaympäristö maidontuotannolle on vakaalla pohjalla. Ratkaisevassa asemassa ovat valmisteilla olevat lait.

Lomituksen rahoitus ja ammattitaitoisten lomittajien saatavuus on turvattava, kun lomituspalvelut aluehallintouudistuksen yhteydessä siirtyvät maakunnille.

Maitovaltuuskunta muistuttaa, että uudistettu eläinsuojelulaki ei saa lisätä byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa. Se ei tahdo lakiin eläimen itseisarvon käsitettä eikä parsinavetoiden käyttökieltoa. 

– Kielto antaisi virheellisen kuvan parsinavetoiden asianmukaisuudesta. Parsinavetat ovat joka tapauksessa kotieläinrakennuskannan uusiutumisen myötä korvautumassa pihatoilla.

Lisäksi valtuuskunta vaatii, että tukihallinnon on aikaistettava kotieläintilojen tukien maksatuksia.