Mankala-periaatteella toimiva TVO teki taas positiivisen tuloksen

Olkiluodossa tuotettiin viime vuonna yhdinsähköä laitosten historian neljänneksi suurin määrä. KUVA: arkisto/Pekka Lehmuskallio


Olkiluodon ydinvoimalaitokset tuottivat viime vuonna 14,59 terwattituntia sähköä, mikä vastaa 22 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Määrä on laitosten historian neljänneksi suurin. Tuotantoa vähensi joulukuussa tapahtunut laitoshäiriö, jonka vuoksi kakkosyksikkö (OL2) oli irti sähköverkosta noin yhdeksän vuorokauden ajan.

Tuotannosta syntyi 35 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta sekä 127 kuutiometriä matala- ja keskiaktiivista voimalaitosjätettä.
Luvut selviävät Teollisuuden Voiman (TVO) vuosikertomuksesta.

Sen mukaan käytettyä ydinpolttoainetta on nyt Olkiluodon voimalaitoksissa ja käytetyn polttoaineen välivarastossa yhteensä 1 597 tonnia. Uutta ydinpolttoainetta TVO hankki viime vuonna 65,6 miljoonalla eurolla.

Lainamäärä nousi yli viiden miljardin

Vuosikertomuksesta selviää myös, että TVO-konsernilla oli vuoden lopulla lainaa yli 5,1 miljardia euroa. Lainamäärä kasvoi viime vuonna noin 354 miljoonalla.

Ainakin kaksi kansainvälistä luottoluokituslaitosta arvioi yhtiön näkymät negatiivisiksi. Syinä ovat muun muassa rakenteilla olevan OL3-yksikön polttoainelatauksen viivästyminen, koronapandemian aiheuttama epävarmuus sekä sähkömarkkinoiden toimintaympäristö.

OL3:n laitostoimittaja Areva–Siemens -konsortio on ilmoittanut, että polttoaine ladataa yksikköön maaliskuussa ja laitos liitetään valtakunnan sähköverkkoon ensi lokakuussa. Säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa vuoden kuluttua helmikuussa.

Mankala-yhtiön tulos yhä plussalla

TVO toimii niin sanotulla Mankala-periaatteella, eli se tuottaa osakkailleen sähköä omakustannushintaan. Siksi lähtökohta on, että konsernin tulos on nolla. Asiaan vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, joista merkittävin on tällä hetkellä OL3:n rakentaminen.

Viime vuonna konsernin tulos oli 0,5 miljoonaa euroa. Edellisvuonna plussaa oli reilut 87 miljoonaa ja vuosina 2016-2018 tulos oli 9-18 miljoonaa euroa miinuksen puolella.

Yhtiö investoi 56 miljoonaa euroa, mikä on roimasti vähemmän kuin edellisinä vuosina. Tässäkin merkittävin tekijä on OL3. Siihen yhtiö investoi 9,1 miljoonaa euroa, kun määrä vuotta aiemmin oli noin 225 miljoonaa.

Viime vuoden investointisummaa pienensi laitostoimittajan kanssa solmittuun sovintosopimukseen kuuluva 240 miljoonan euron lisäkorvaus. Vuonna 2018 tehtyyn sovintoon sisältyvät viivekorvaukset jatkuvat ensi kesäkuun loppuun. Neuvotteluja jatkosta käydään edelleen TVO:n ja Areva-Siemens -konsortion välillä.

TVO arvioi, että kokonaisinvestointi kolmosyksikköön tulee olemaan 5,7 miljardia euroa. Alkuperäisen avaimet käteen -sopimuksen mukainen kiinteä hinta oli 3,2 miljardia.

Wärtsilä-tapauksen käsittely kesken

Mahdollisia korvauksia selvitetään lisäksi välimiesmenettelyssä, joka koskee OL1:n ja OL2:n kahdeksan varavoimadieselgeneraattorin uusimista ja yhdeksännen rakentamista.

Generaattorit toimittaa ja asentaa Wärtsilä Finland, ja projektin kustannusarvio on yli sata miljoonaa euroa. Sopimus hankkeesta solmittiin vuonna 2013.

Sittemmin Wärtsilä päätti lopettaa varavoiman tarjoamisen ydinvoimaloihin. Vuoden 2018 lopussa yhtiö ilmoitti, että Olkiluoto-projektn kustannukset nousevat ja aikataulu viivästyy. Asiaan liittyvät korvaukset ovat Wärsilän mukaan riidanalaisia.
TVO käynnisti asiasta välimiesmenettelyn vuonna 2019, ja tämä käsittely on edelleen kesken.

Sisäisessä tutkinnassa kolme ilmoitusta

Vuosikertomuksesta selviää lisäksi, että TVO on joutunut selvittämään viime vuonna kolmea tapausta, jotka koskivat yhtiön toimintaohjeen vastaista toimintaa tai sisäpiiritiedon väärinkäyttöä.

Toimintaohje koskee muun muassa tilanteita, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaisen ja yhtiön edun välisiä ristiriitoja. Lisäksi toimintaohjeessa käsitellään muun muassa korruption ja lahjonnan estämistä, ympäristövastuullisuutta ja ihmisoikeuksia.

TVO:lla on käytössä anonyymi ilmoitusjärjestelmä toimintaojeen vastaisesta toiminnasta ilmoittamiseen. Viime vuonna yhtiön sisäinen tarkastus käsitteli kolmea ilmoitusta.

Vuosikertomuksen mukaan ilmoitukset on tutkittu ja niiden perusteella tarvitut toimenpiteet on toteutettu. Tämän tarkemmin asiaa ei vuosikertomuksessa valoteta.