Marja-Leena Alhosta tulossa johtava ylilääkäri Raumalle

Rauman terveyspalvelujen johtavaksi ylilääkäriksi on tulossa terveyskeskuslääkäri Marja-Leena Alho. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan ei tullut hakuaikana yhtään hakemusta tai tiedustelua. Alho on antanut suostumuksensa virkaan, joten täyttö hoidetaan sisäisin järjestelyin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee asiaa kokouksessaan 23.4.2019. Johtavan ylilääkärin virka jäi avoimeksi, kun Emilia Katko-Kesälä irtisanoutui virastaan 2.5.2019 alkaen. Alho täyttää johtavan ylilääkärin virkaan asetetut kelpoisuusehdot ja on hankkinut sosiaali- ja terveystoimialan hallinnollista kokemusta muun muassa toimiessaan toimialajohtajan sijaisena.