Markkinointi-instituutti: Chatin avulla voi kehittää toimintaa reaaliaikaisesti

Verkkosivustolla toimiva online-chat on tärkeä asiakaspalvelukanava, mutta toimii lisäksi reaaliaikaisena markkinoinnin, palvelutarjonnan ja muun toiminnan kehittämisen välineenä, kertoo Markkinointi-instituutti.

Giosg.com Oy:n tarjoama chat on laajentanut Markkinointi-instituutin www.markinst.fi-sivuston verkkokaupasta yrityksen tärkeimmäksi asiakaspalautekanavaksi.

Markkinointi-instituutti perusti kesäkuussa 2013 www.markinst.fi-sivustolleen Koulutusneuvonta-chatin. Online-neuvonta on kasvanut asiakaspalvelukanavan lisäksi arvokkaaksi asiakaspalautteen kanavaksi.

– Kun seuraamme systemaattisesti chatissa käytyjä keskusteluja ja asiakkaiden kysymyksiä, osaamme vastata aiempaa paremmin asiakkaiden tiedon tarpeeseen. Saamme asiakkailta suoraan palautetta siitä, miten olemme onnistuneet palvelutarjontamme kaupallistamisessa, kertoo Anne Niemi-Hakala, Markkinointi-instituutin markkinointipäällikkö.