Marva Groupin mediaryhmän yt-neuvottelut päätökseen

Marva Groupin mediaryhmän yt-neuvottelut ovat päättyneet 5.2. Tavoitteena oli media- ja painotoiminnan yhdistymisen myötä päällekkäisten toimintojen karsiminen.

Neuvottelujen tuloksena mediaryhmästä vähennetään 9 henkilöä, joista 4 eläkejärjestelyin ja 5 irtisanomisten kautta. Irtisanotuista kaksi on osa-aikaisia työntekijöitä.

- Marva Group uudistaa strategiaansa, jossa media- ja painotoiminta yhdistetään monimediayhtiöksi. Tavoitteena on vastata muuttuneeseen mediakäyttäytymiseen luomalla uudenlaisen mediapalvelun, jossa korostamme omia paikallisia vahvuuksiamme, kertoo konsernin toimitusjohtaja Heikki Marva.

Painoyhtiön YT-neuvottelut jatkuvat edelleen, mutta saataneen päätökseen tämän viikon aikana.