Marva Median katse jo vuosikymmenen vaihteessa

Raumalainen Marva Group kertoi tammikuussa, että se luo uudenlaisen mediapalvelun, joka pohjautuu aikaisempaakin vahvemmin konsernin alueellisiin vahvuuksiin.

Mediapalvelun rakentaminen aloitettiin yritysfuusiolla ja mittavalla organisaatiomuutoksella.

Se koski niin Länsi-Suomen, Uuden Rauman, Radio Ramonan, Raumalainen.fi:n, Rauman Suorajakelun kuin painotalo Westpointinkin henkilökuntaa.

Mediat
yhdistyvät

Uudistuksen yhteydessä Marva Groupin mediat yhdistettiin yhdeksi Marva Media -monimediayhtiöksi, johon painotoiminta yhdistetään vuoden 2014 alussa.

Tavoitteena on vastata käynnissä olevaan tiedonvälityksen murrokseen.

– Nykyajan mediakuluttajalla on nykyaikaiset tarpeet, joihin meidän pitää pystyä vastaamaan. Uutisia esimerkiksi luetaan lähes ympärivuorokautisesti älypuhelimilla ja iPadeilla. Myös printtimedian pitää luoda uudenlainen taustoittavampi ja analysoivampi lähestymiskulma päivän uutisiin, kertoa sellaisia piirteitä ja vaikutuksia uutisista, joita nopeissa sähköisen median sähkeistä ei löydy.

– Konsernin katse on jo vuosikymmenen vaihteessa, ja tarkoituksena on olla edelleen vahva, itsenäinen ja paikallinen mediatoimija myös vuonna 2020, Marva Median johtaja Reima Numminen perustelee uudistuksia

Uutisia
erilaistetaan

Nummisen mukaan samoja uutisia ei toisteta tulevaisuudessa raumalaiskonsernin eri medioissa, vaan mediakuluttajan näkökulmasta tarjonta laajenee ja monipuolistuu.

– Karsimme päällekkäisyydet pois ja toimimme entistäkin lukijaystävällisemmin. Päällikköporras pienenee, mutta samalla kirjoittavien toimittajien määrä kasvaa. Haluamme, että profiloiduimme aikaisempaakin paremmin raumanseutulaisten asianajajina, Numminen jatkaa.

Asiakkaista
pidetään huolta

Yhteisessä toimituksessa joudutaan linjaamaan, mitkä uutiset laitetaan nettiin, millaisia ovat paikalliset näkökulmat uutisiin, millaiset uutiset ovat analyysien arvoisia ja millaisista asioista voisi tehdä esimerkiksi paikallisia sunnuntaisivuja.

Jos ajattelutapamurros on iso toimituksessa, on se sitä myös ilmoitusmyynnissä. Uuden mediayhtiön avainasiakaspäälliköt myyvät entisestä poiketen kaikkia tuotteita yhdestä salkusta.

– Myyntikentällä meillä on laaja arsenaali tarjottavanamme, mikä säästää asiakkaan kallista aikaa. Pystymme myymään erilaisia variaatioita ja erilaisia paketteja ilmoitusasiakkaiden lähtökohdista, Numminen vakuuttaa.

Avainasiakaspäälliköt tulevat tarjoamaan asiakkaille myös markkinoinnin suunnittelua, mikä parantaa entisestään asiakaspalvelua.

– Markkinointisuunnittelulle on ollut kysyntää, samoin kiinnostusta erilaisia mediapaketteja kohtaan. Kun eri mediatuotteiden yleisöt ja kohderyhmät ovat erilaisia, tällaisten pakettien avulla mainontaa voi räätälöidä haluamaansa suuntaan.

Oma painotalo
tuo turvallisuutta

Marva Groupissa puhaltavat muutoksen tuulet, mutta yksi pysyy: oma paino.

Länsi-Suomen toimitusjohtajan pestin mediajohtajaksi vaihtaneen Nummisen mukaan pysyminen lehtipainon suhteen omavaraisena on muita vaihtoehtoja turvallisempaa.

– Meillä ei ole ulkoistettuja osioita. Meillä on tästä eteenpäinkin paikallinen painotalo eli ulkoistamiseen liittyvää kuljetusriskiä ei tule. Itse painokone on teknisesti hyvä, ja se palvelee omia medioitamme sekä muita sanomalehtien kustantajia.

Länsi-Suomen ja Uuden Rauman lisäksi Marva Media hoitaa kahdeksan muun lehden painamisen.

Lisäksi jakelu on myös tulevaisuudessa merkittävä osa Marva Groupin liiketoimintamallia.

Konsernissa lehtijakelun liiketoimintamahdollisuudet paranevat jo lähitulevaisuudessa, kun jakelun tekninen uudistaminen on saatettu päätökseen.