Matias Marttinen pitää lentoveron hylkäämistä oikeana ratkaisuna

Matias Marttinen ei pidä kansallista lentoveroa tehokkaana päästöjen vähentäjänä. Arkistokuva: Juha Sinisalo

Raumalaiskansanedustaja Matias Marttinen pitää perusteltuna valtiovarainvaliokunnan päätöstä esittää lentoveron hylkäämistä. Valiokunnan päätös oli yksimielinen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän verovastaavana toimivan Marttisen mukaan lentovero ei ole tehokkain keino vähentää lentoliikenteen päästöjä. Vero saattaisi sen sijaan heikentää Suomen saavutettavuutta ja ohjata lentoliikennettä pois Suomesta.

– Valiokunnan esitys on ainoa oikea, sillä lentoverolla ei saavuteta siltä toivottuja tavoitteita. Vero ei ole tehokas keino vähentää lentoliikenteen päästöjä, mutta se heikentää yhteyksiämme maailmalle. Lentoveron haitat ovat selvästi sen tuomia hyötyjä suuremmat.

Kokemuksista opiksi

Marttisen mukaan Suomen on otettava opiksi muiden Euroopan maiden kokemukset lentoverosta.

– Lentomatkustajia on verrokkimaissa siirtynyt naapurimaiden lentokentille. Suomessa lentovero loisi vääränlaisen kannustimen lentää kohteeseen toisen maan lentokentän kautta. Tämä pidentäisi lentomatkoja ja voisi siten jopa lisätä lentojen päästöjä.

Nyt hylätyn kansalaisaloitteen tavoite on Matias Marttisen mielestä oikea, mutta keino huonosti perusteltu. Kotimaan lentoliikenteen osuus kaikista kotimaan liikenteen päästöistä on vuonna 2016 ollut noin 1,7 prosenttia.

Marttinen muistuttaa, ettei lentovero niinkään kannustaisi lentoyhtiöitä päästöjen vähentämiseen, vaan vero tulisi suoraan matkustajien maksettavaksi.

Uudempaa kalustoa

– Paras keino lentoliikenteestä syntyvien päästöjen laskuun on kansainvälinen päästökauppa. Se kannustaa lentoyhtiöitä sijoittamaan uudempaan kalustoon ja puhtaampiin polttoaineisiin.

Marttinen on huolestunut myös Suomen asemasta kansainvälisillä lentoliikennemarkkinoilla. 

– Kansainvälisesti kilpailluilla markkinoilla vero heikentäisi Suomen asemaa lentoliikenteen liityntäpisteenä. Lentovero olisi antanut eurooppalaisille lentoasemille suoran kilpailuedun Suomeen nähden ja heikentänyt sekä suomalaisen lentoliikenteen että koko suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä.