Matias Marttinen vaatii hallitusta osallistumaan talkoisiin OKL:n Rauman kampuksen ylläpitämiseksi

Raumalainen kansanedustaja Matias Marttinen (kok) vaatii Marinin hallitukselta lisärahoitusta, jolla OKL:n Rauman kampuksen toiminta voidaan turvata.

– OKL:n Rauman kampuksesta on kehittynyt erittäin merkittävä opettajankoulutuksen keskittymä, jossa laadukkaaseen opetukseen ja tutkimukseen on panostettu. Kampuksella on kehitetty erityisesti varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta avaamalla Raumalle Suomen ensimmäinen harjoittelupäiväkoti Pikkunorssi. Rauman kampuksen kehittämiselle on vahvat perusteet valtakunnan koulutuspolitiikan kannalta, Marttinen sanoo.

Marttinen muistuttaa, että Raumalla koulutetaan opettajia koko Länsi-Suomen tarpeita varten. Hän pitää varmana, että koulutuksen keskittäminen pahentaisi opettajapulaa ja vaikeuttaisi monessa kunnassa pätevien opettajien rekrytointia.

– Laadukas opettajankoulutus on koulutuksemme vahvuuksia. Siksi opettajankoulutukseen ja alan tutkimukseen panostaminen ovat olleet hallitusten tahtotila jo pitkään. Rauma on tätä tavoitetta toteuttanut erittäin onnistuneesti. On yliopistolta hyvin ristiriitaista käydä keskustelua koulutuksen keskittämisestä, joka johtaisi täysin päinvastaiseen suuntaan – opettajapulan pahenemiseen ja koulutuksen laadun heikkenemiseen.

Marttinen pitää tärkeänä sitä, että Rauman kaupunki on valmis tukemaan OKL:n Rauman kampusta rahallisesti.

– Rauman kampuksen toimintaa on kehitetty yliopiston, Rauman kaupungin ja muiden alueen toimijoiden yhteistyöllä. Varhaiskasvatuksen lahjoitusprofessuuri ja Pikkunorssi ovat tästä esimerkkejä. Ratkaisut ovat löydettävissä Rauman kampuksen säilyttämiseksi. Nyt myös maan hallituksen on välttämätöntä tehdä oman osuutensa ja turvattava lisärahoitus Rauman kampukselle, Marttinen sanoo.