Matkailupalvelujen tuotteistamista pyritään tehostamaan

Tulevan kevään aikana järjestetään Satakunnan maaseutumatkailuyrittäjille ja heidän sidosryhmilleen maksuttomia työpajoja matkailupalvelujen tuotteistamisesta ja kannattavuudesta.

Tuotteistamisessa panostetaan erityisesti toiminnan laajuuteen ja ympärivuotisuuteen.

Osallistujat pääsevät työpajoissa ideoimaan ja kehittämään uusia tuotteita ja tuotepaketteja, teemallisia alueellisia ja maakunnallisia reitistöjä sekä verkostoitumaan muiden matkailuyrittäjien kanssa.

Työpajoissa perehdytään tuotteistamisen malleihin, ideoidaan uusia palvelukonsepteja sekä suunnitellaan uusia palvelupaketteja yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa. Toisessa vaiheessa jatketaan palvelun tai tuotteen kehittämistä, mietitään palveluprosessin kulkua, hiotaan ongelmakohtia, tehdään tuotekuvaukset sekä saadaan palautetta ja kehittämisideoita muilta yrittäjiltä. Maakunnallisissa työpajoissa huhti-kesäkuussa verkostoidutaan ja suunnitellaan maakunnallisia tuotteita.

Työpajat järjestää Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke.