Mavi muuttaa organisaatiotaan ja toimintatapaansa

Maaseutuvirasto siirtyy 1.9. alkaen tukiprosessien mukaan järjestettyyn prosessiorganisaatioon. Organisaatio rakentuu viljelijätukien sekä hanke-, yritys- ja rakennetukien sekä markkinatukien prosessien mukaisesti.

Uudistuksella on tarkoitus parantaa tukien haun, valvonnan, maksamisen ja tietojärjestelmien yhteistoimintaa. Valmistelu aloitettiin viime syksynä.

Tavoitteena on, että viraston toiminta tehostuu suhteessa tuenhakijoihin ja hallintokumppaneihin.

Maaseutuvirastoon ollaan rekrytoimassa hankejohtaja, joka tulee edistämään tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitotyötä yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Syyskuun alussa hän siirtyy organisaatiouudistuksen myötä Maaseutuviraston tietohallintojohtajaksi.