Median kuluttaja vaatii enemmän

Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa monet viestintäalaan liittyvät muutostekijät johtuvat siitä, että kuluttajalla on mahdollisuus päästä käyttämään valtavaa määrää informaatiota ja palveluita kotoa, työpaikalta ja mobiililaitteella missä tahansa.

– Suuri muutos on se, että toiminta on lisäksi kaksisuuntaista, käyttäjät tuottavat ja kommentoivat sisältöä aiempaa enemmän.

– Kuluttajien osallistuminen sisällöntuotantoon ja sen jakoon pakottaa koko viestintäalan miettimään uusia palveluita ja toimintamalleja.

Näin arvioi median tämän hetken muutostrendejä Marva Median vastaava päätoimittaja Pasi Katajamäki.

Laatusisällöstä maksetaan

Katajamäen mukaan mahdollisuus osallistua sisällöntuotantoon, sen jakamiseen ja kommentointiin on tehnyt kuluttajista entistä vaativampia.

– Tämä näkyy siinä, että he edellyttävät mediasisällöltä paljon, varsinkin koska maksullisten mediapalvelujen rinnalla on ilmaista sisältöä. Myös tietoisuus nykypäivän teknologian mahdollistamista palveluista on saanut kuluttajat vaatimaan niitä itselleen. Näistä palveluista ollaan valmiita maksamaan, jos sisältö on riittävän laadukasta.

Ei eletä
umpiossa

Katajamäki muistuttaa, että viestintäala ei todellakaan voi elää missään umpiossa, vaan se joutuu olemaan yhä enemmän jatkuvassa vuorovaikutuksessa ulkopuolisen maailman kanssa. Näin on toimittava, jos aikoo pysyä mukana muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

– Ulkoiset toimijat ja ennen kaikkea uudet toimintatavat voivat muodostaa alan toimijoille isoja uhkia, mutta usein ne ovat myös käännettävissä mahdollisuudeksi ja uudeksi liiketoiminnaksi. Esimerkiksi toimittajan työ helpottuu, jos hän osaa hyödyntää kuluttajien tuottamaa sisältöä oikein.

Aina pitää olla
ennakkoluuloton

Jos pitää antaa lyhyt resepti sisällön kautta tapahtuvaan menestykseen, on se helppo. Uusia asioita pitää olla valmis ottamaan käyttöön ennakkoluulottomasti, eikä esimerkiksi paperilehtikään saa vanhentua päivän aikana.

– Nopeat uutiset digitaalisina, taustat, tapahtumat, seuraukset ja ihmiset printissä.

– Tämän mielessä pitäen me teemme työtä, jotta tuotteet ja niiden sisältö vastaisivat eri muodossaan entistä paremmin kuluttajien, lukijoiden ja tilaajien sekä ilmoitusasiakkaiden vaatimuksia ja toiveita nyt ja tulevaisuudessa, painottaa Marva Median vastaava päätoimittaja Pasi Katajamäki.