Meduusahavaintoja kaivataan jälleen

Suomen ympäristökeskuksen merikeskus kerää neljättä vuotta yleisön havaintoja meduusojen esiintymistä Itämeressä avomerellä ja rannikoilla.

Meduusahavainnoista voi ilmoittaa Itämeriportaalin verkkosivuilla olevalla lomakkeella, joka välittää tiedot tutkijoille.

Loppukesällä ja syksyllä korvameduusoja voi Itämeressä olla niin paljon, että ne sotkevat kalaverkkoja ja tukkivat voimaloiden vedenottoputkia. Tarvittaessa SYKEn tutkijat välittävät voimaloille tietoa meduusaesiintymistä.


Kahtena viime vuonna korvameduusoja on havaittu ja ilmoitettu runsaasti.

Vuonna 2011 SYKEn merikeskus sai yleisöltä 1780 meduusahavaintoa kesän ja syksyn aikana. Viime vuonna havaintoja ilmoitettiin noin 400.

- Itämeren seurantaohjelmien puitteissa ei saada tietoa meduusojen runsaudesta ja vuosien välisestä vaihtelusta. Sen vuoksi yleisön havainnot ovat ensiarvoisen tärkeitä, sanoo erikoistutkija Maiju Lehtiniemi SYKEn merikeskuksesta.

Korvameduusat eivät ole ihmiselle vaarallisia, sillä polttiaissolujen teho on heikko eivätkä ne ärsytä ihmisen ihoa.