Melumittaus: Pitsifest ylitti luparajat roimasti

Heinäkuun lopulla järjestetty Pitsifest ylitti melulupansa rajat roimasti.

Tapahtumalle myönnetyn luvan mukaan ympäristön häiriintyviin kohteisiin sallittiin 60 desibelin keskiäänitaso lupapäätöksessä mainitulla mittaustavalla.

Kaupunki mittasi meluarvoja tapahtuman aikana, ja suurimmat arvot saatiin Otanlahdessa. Siellä äänenvoimakkuus oli lähes 72 desibeliä.

Asia on ensi maanantaina kokoontuvan ympäristölautakunnan esityslistalla. Ehdotuksen mukaan meluluvan haltijaa kehotetaan antamaan asiasta selvitys lokakuun loppuun mennessä.