Merenkulun Master-tutkinto avaa jatko-opinnot insinööreille

Satakunnnan ammattikorkeakoulussa on aloittaa tammikuussa kokonaan uusi koulutus.

Englanniksi toteutettava Maritime Management tarjoaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon merikapteeneille ja merenkulun insinööreille, jotka haluavat syventää esimiestaitojaan kansainvälisen merenkulun alalla.

Merenkulun insinööreille avautuu ensimmäistä kertaa väylä jatkaa oman alan opinnoissa eteenpäin Suomessa.

Ammattikorkeakoulujen yhteishaku on 7.–21.9.2016. Haku tapahtuu Opintopolun kautta.

Huittisissa toteutetaan monimuoto-opetuksena liiketalouden opinnot. Koulutuksessa voi suuntautua julkishallintoon, rahoitukseen, yritysjuridiikkaan sekä esimiestyöhön ja organisaation kehittämiseen. Opinnot suoritetaan pääosin verkossa.

Koulutuksessa on uudistunut hakumenettely. Pääsykokeen sijaan opiskelija suorittaa valintakurssin, joka on tradenomin oikeustietoon liittyvä 5 opintopisteen opintojakso. Valintakurssi suoritetaan verkossa, ja samalla hakija voi suorittaa opintopisteitä.

Haussa on myös päivätoteutuksena Porissa toteutettavat hoitotyön opinnot. Sairaanhoitajaopiskelijat perehtyvät hoitotyön tieto-, taito- ja arvoperustaan sekä teoriassa että käytännön taitojen harjoitteluissa.