Merihanhia ja kanadanhanhia saa alkaa metsästää pelloilla ensi viikolla – tietyin rajoituksin

Merihanhia Meriraumassa. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Suuret hanhiparvet voivat aiheuttaa vahinkoa loppukesän sadolle. Siksi Suomen riistakeskus aikaistaa merihanhen ja kanadanhanhen metsästystä, joka alkaa pelloilta 10. elokuuta. 

Aikaistetulla jahdilla halutaan estää viljelyvahinkoja ja mahdollistaa riistavaran hyödyntämistä.

Merihanhen metsästys ajanjaksolla 10.8–20.8 kello 12 on sallittu vain rannikkoalueen pelloilla, jotka ovat tavanomaisessa viljan ja muun kasvin tuotannossa, ja joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai tuotantoeläinten ravinnoksi.

Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää metsästyksessä.

Ravintohoukuttimen käyttö on kielletty metsästyksessä 10.8–20.8., ja saaliit pitää kirjata Oma riistaan tai ne toimitetaan saalisilmoituslomakkeella.

Merihanhen saalisilmoitus sekä mtsästäjäkohtainen kahden linnun vuorokausikiintiö ovat voimassa koko vuoden. 

Kanadanhanhen kannat ovat runsaat ja ne kestävät hyvin metsästystä. Kanadanhanhien peltometsästysaika on 10.8–20.8.

Peltojen ulkopuolella meri- ja kanadanhanhien metsästys alkaa samaan aikaan muiden vesilintujen kanssa 20.8. kello 12.