Merikotkan pesä poisti yhden tuulivoima-alueen Varsinais-Suomen kaavaehdotuksesta

Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti maanantaina uuden tutkimustiedon perusteella poistaa Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksesta Santtio-Kiimkallion tuulivoimatuotantoon soveltuvan alueen. Alue sijaitsee Vehmaan ja Uudenkaupungin kunnissa.


Edellisen maakuntahallituksen kokouksen jälkeen alueella on havaittu pesitty merikotkan pesäpuu, josta on rengastettu kaksi merikotkan poikasta.


Vaihemaakuntakaavan lähtökohtana on ollut, että tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ei osoiteta linnuston kannalta tärkeille pesintä-, ruokailu- tai muuttojen levähdysalueille, jotka on suojeltu Natura -alueina tai linnustollisesti tärkeinä alueina.


Tiedossa olevien merikotkien pesäpuiden suhteen on noudatettu kahden kilometrin suojaetäisyyttä.