Merikotkanpoikasia syntyi ennätysmäärä

Suomen merikotkat saivat tänä kesänä ennätysmäärän poikasia, mutta kannan kehityksessä ja pesinnän onnistumisessa oli selvää alueellista vaihtelua.

Perinteisillä vahvimman pesimäkannan alueilla Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Merenkurkussa merikotkakannan kasvu vaikuttaa tasaantuneen. Tämän vuoden erikoispiirre on Lapin merikotkien pesinnän poikkeuksellisen hyvä onnistuminen: tavallista useampi pari sai jopa kaksi poikasta, mikä selittää suurelta osin Lapin kasvanutta poikastuottoa.

WWF Suomen merikotkatyöryhmän inventoijat löysivät tänä vuonna yhteensä 445 asuttua merikotkan pesää, joista pesintä onnistui 279:ssä. Poikasia syntyi 449 kappaletta, mikä on ennätysmäärä.

Lapin merikotkaseurannan aluevastaava, ylitarkastaja Tuomo Ollila Metsähallituksesta, toteaa alueen pesintätuloksen olevan tarkastushistorian paras.

– Ennen kaikkea jo tunnettujen reviirien pesintämenestys oli huomattavasti parempi kuin vuonna 2013. Lapissa varttui peräti 21 merikotkan poikasta enemmän kuin viime vuonna. Pari uuttakin reviiriä löytyi, ja osa jäi varmasti myös löytymättä.

Uusia reviireitä on löydetty myös sisämaasta, muun muassa Kymenlaaksosta, Satakunnasta ja Pohjois-Karjalasta.

– Merkit viittaavat siihen, että merikotkat voivat asettua lähes minne tahansa Suomessa, sanoo WWF:n Suomalaisen luonnon ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.