Meriliitto ja Turun yliopisto laativat ajankohtaista meriklusteriselvitystä

Suomen merelliset elinkeinot ovat viime vuosina käyneet läpi merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

Tämän vuoksi Meriliitto ry yhteistyössä Turun yliopiston kanssa toteuttaa parhaillaan selvitystä Suomen meriklusterin nykytilasta ja sen tulevaisuudesta.

Hankkeessa selvitetään meriklusterin nykyinen laajuus, päivitetään sen vaikuttavuusluvut, analysoidaan klusterissa tapahtuneet muutokset, arvioidaan ulkomaisen omistuksen vaikutusta ja Suomen investointi-ilmapiiriä sekä kilpailukykytekijöitä vuoteen 2020 mennessä.

Tarkoituksena on saada kootun tiedon pohjalta ehdotuksia alan kehittämiseksi ja kehittää malli, jolla klusterin tiedot pystyttäisiin pitämään vuosittain ajan tasalla.

Tutkijat suorittavat parhaillaan yrityshaastatteluja ja analysoivat yli 2 000 alan toimijalle lähetettyjä kyselyitä.

Loppuraportti toimialan tilasta julkaistaan keväällä 2016.

Hankkeen päärahoittaja on Työ- ja elinkeinoministeriö.